VPE - palveluverkostoyritys

exit

Palveluverkostoyrityksen tavoitteena on luoda ikääntyneille henkilöille palveluja tuottavien yritysten taloudellisen toimintaympäristön synnyttävä toimintakokonaisuus, jonka keskeinen tavoite on korostaa palvelujen monimuotoisuutta, korkeaa laatua ja luotettavuutta. Samalla se luo valmiuden palveluja tuottaville yrityksille vastata ostajien palveluilta edellyttämään joustavuuteen, huomioiden erityisesti suomalaisen ikärakenteen voimakkaan muutoksen. Kyse on yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisestä, verkostotoiminnasta sen kehittyneimmässä muodossa.

Lisätiedot:

Kalle Varvikko p. 0445435269